Podoby vášně

← Back to the Portfolio

Obrazy vznikly v průběhu let 2015 a 2016.

20160413161149_00011
20160413161149_00009
20160413161149_00010